Všichni máme falešné doklady a je nám to jedno? Plníme dlouhá léta z neplatných právních úkonů, a je nám to jedno?

Divili jste se, že v tomto státě nic nefunguje a všichni si dělají, co chtějí, včetně naší vlády a prezidenta? Tady máte důkazy, proč se nemůžeme nikde dobrat svých práv a svobod. Pro méně chápavé připojujeme pár poznámek k přiloženým dokumentům, ne kterých jsou zvýrazňovačem označena důležitá data.
K výpisu z evidence obyvatelstva, stejná fotka, stejné RČ, stejné jméno, stejný datum vydání OP, 7. 6. 2017, jen někdo jaksi upravil místo trvalého bydliště na Havlíčkovu 136. Na sdělení OP z 10. 8. 2018, je pan Macháček veden na Mírové 1537, a dokument vystavil stejný úřad jako občanku. Na technickém průkazu je ten samý pan Macháček veden na Michalcově 700, a jedná se o duplikát TP z 1. 9. 2017, kdy už byl v evidenci obyvatelstva veden od 7. 6. 2017 na jiných adresách. A nyní se vrátíme k dokladu o rodném čísle pana Macháčka a výpisu z katastru nemovitostí. Doklad o rodném čísle mluví jasně, pan Vladimír Macháček, otec Jana Macháčka, byl jediným vlastníkem domu na Michalcově 700 v roce 1970, kdy byl tento doklad vydán, a tedy jediný, kdo mohl právo trvalého pobytu panu Macháčkovi zrušit. Zrušit ho může pouze ten, kdo ho zřídil, anebo ten, kdo se pak dobrovolně přehlásí někam jinam. Ani k jednomu, ani k druhému však nedošlo, a tak je právoplatným bydlištěm pana Macháčka, Michalcova 700, Kostelec nad Orlicí, i když byl, jak vidíte ve výpisu z katastru, zablokován jeho bratrem, který se podvodně, na základě zfalšované darovací smlouvy, k jejímuž podpisu donutil svou matku, nechal zapsat do katastru nemovitostí s opomenutím práva trvalého pobytu jeho bratra. Návrh na vklad vlastnických práv a vklad samotný, vše bylo zasláno v jeden den, tedy 23. 12. 1996!!! Na to nemusí být člověk Einstein, aby pochopil, že jsou tím pádem všichni občané od konce roku 1996 právně bezbranní, stejně, jako pan Macháček. Jak vidíte, nejde jen o pouhé pochybení, ale o selhání celého systému, který je tímto právně ochromen. Kolikrát od roku 1996, byl pan Macháček kontrolován policií při silničních kontrolách, kolikrát se proukazoval na úřadech, nikde se nenašel nikdo, kdo by ho na neplatnost dokladů upozornil !!! U nikoho z vás to zřejmé nebylo, ale u něho ano, protože předkládal doklady někdy znějící i na tři trvalé pobyty, které ještě navíc, nesouhlasily s evidencí obyvatelstva. Rychnovská policie pořádala na pana Macháčka hony, když nechtěl přebírat úřední poštu s adresami, o kterých ani nevěděl, a byl kvůli tomu v roce 2017 napaden policisty. Poté se pan Macháček nechal prolustrovat jinými policisty a zjistil, že neplatnosti jeho dokladů bylo zneužíváno rychnovskými orgány činnými v trestním řízení k tomu, aby mohli terorizovat a šikanovat jeho osobu, coby legitimního věřitele České republiky. Toto jsou důkaz toho, že jsme byli všichni nuceni od roku 1996 plnit z neplatných právních úkonů našich spoluobčanů nejen ze státní správy, a že je zde vše neplatné. Co úkon, to odpovědnostní titul úředníka, právníka, atd. Vše jsou to škodné události, které budete moci nárokovat hned poté, co bude vyřešen problém pana Macháčka s příslušnými pojišťovnami a úřady. Připojte se k nám, protože i vy jste byli dlouhá léta podváděni. Nikdo vám ani neřekl, že z výše uvedených důvodů, jste pětadvacet let nemohli s nikým právoplatně uzavřít jakoukoliv smlouvu, dát své hlasy ve volbách, a že všechny hlasy byly neplatné. Na pana Macháčka čekala ve volební místnosti policie, aby náhodou nenarušil volby svým neplatným hlasem !!! Samozřejmě, že šlo právě o „narušení voleb“ nevhodnými informacemi o jejich neplatnosti a neplatnosti dokladů.
Přijďte na pomoc svému státu, a zajímejte se s těmito důkazy v ruce, na úřadech, jak k tomu mohlo vůbec dojít !!! Splňte svou občanskou povinnost a podávejte trestní oznámení na neznámé pachatele. Celé léta bojoval pan Macháček za obnovu právního systému státu sám a za vás, teď je řada na vás, abyste něco vybojovali pro své děti a další generace!!! Všichni jsme chtěli žít v právním státě, ale tohle je skrytá totalita!!! Je smutné, když se „stát“ zachová takhle ke svým občanům. Proto tu bylo beztrestně vše rozkradeno, proto si s vámi dělal každý, co chtěl, proto jsme právně bezbranní i na mezinárodním poli práva. Tohle je naše země, ale není v našich rukách!!! Stahujte, ukládejte, kopírujte a sdílejte dřív všechny dokumenty, než to zaregistrují neoprávnění otrokáři, budou se vám hodit !!! Jsme otroci bez funkčních občanských práv a svobod!!! Nejlepší otrokem je ten, který neví, že je otrokem !!!

Kouzla škůdců s kradenou identitou

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *