Dne 5.7.2022 došlo k aktualizaci sekce „Chronologie„. Byly doplněny důležité dokumenty pro všechny společníky LVČR a občany ČSFR:

23.1.2017 – Kooperativa pojišťovna a.s. – Uplatnění nároku na pojistné plnění ze zabavených pojistných smluv


4.2.2019 – Česká podnikatelská pojišťovna – Výzva k vydání neoprávněně zadržovaného majetku LVČR


9.2.2022 – Kooperativa – Výzva ke splnění zákonné povinnosti – urgence vydání čísel škodných událostí pojišťovnou Kooperativa


15.2.2022 – Česká podnikatelská pojišťovna – Škodná událost číslo 2194008193


16.2.2022 – Kooperativa pojišťovna a.s. – Vyřízení stížnosti – číslo škodné události 4174006037


21.2.2022 – Všem dlužníkům LVČR, vydávajícím se za státní a vládní úředníky, za orgány veřejné moci a jejich pojišťovnám


25.2.2022 – Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo financí ČR – Výzva k proplacení podílových listů LVČR


8.3.2022 – Městský soud Bad Säckingen – Žádost o proplacení podílových listů legitimních věřitelů ČR a o právní pomoc při řešení následků nezákonné činnosti našich dlužníků


26.3.2022 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva k úhradě škod na porušeném záboru paláce U Hybernů


31.3.2022 – Ministerstvo financí ČR – vystavena faktura číslo 2269680001, aktivum LVČR, k zákonnému nároku na náhradu škod s příslušenstvím k 31.2.2022


5.4.2022 – Kooperativa pojišťovna a.s. – oznámení fakturace náhrady škod


7.4.2022 – Úřad průmyslového vlastnictví – Výpis z rejstříku – Patent číslo 287983


1.5.2022 – Kooperativa pojišťovna a.s. – vystavena sumární faktura číslo 2269680203


17.5.2022 – Městský soud Bad Säckingen – předložena část aktiv LVČR a Žádost o identifikaci občanů ČSFR


24.5.2022 – Městský soud v Bad Säckingenu vyčíslil předběžnou výši škod způsobenou SRN legitimnímu věřiteli ČR, Ing. Janu Macháčkovi v rámci řízení vedeného pod spisovou značkou 10 C 12/22


1.6.2022 – Proveden Zápočet vzájemných pohledávek


9.6.2022 – Městský soud Bad Säckingen – oznámení o Zápočtu. Městskému soudu byl doložen Zápočet vzájemných pohledávek, doklady o odeslání a doručenka


29.6.2022 – Nahlášení pojistných podvodů OVM na pojišťovnách Kooperativa pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s. a Generali Česká pojišťovna a.s.


30.6.2022 – Česká podnikatelská pojišťovna a.s. a Generali Česká pojišťovna a.s. – doplnění Nahlášení pojistných podvodů OVM

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *