Dne 4. 2. 2022 vstoupili legitimní věřitelé ČR prostřednictvím svých zástupců do jednání o náhradách škod na pojišťovnách Kooperativa a ČPP. Jedná se pojišťovny, které v minulosti neřešily správně jim nahlášené škodné události, a tím pádem umožnily i pojistníkům jiných pojišťoven pokračovat v protistátní trestné činnosti, a je tedy na nich, aby vše na ostatních pojišťovnách vyřídily za nás, jako za poškozené jejich vlastní, úmyslnou nečinností.

Dokumenty předané na pojišťovně Kooperativa:

Záznam z jednání

Požadavky na pojišťovny

Příloha – společníci LVČR

Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví

Škodní událost 2194008193

Výzva k nahlášení škodných událostí

Poslanecká sněmovna – Výzva k nahlášení škodných událostí

Identifikace poškozených, nejprve státní mocí ČR a následně OVM

Poslanecká sněmovna – Identifikace poškozených, nejprve státní mocí ČR a následně OVM

Odpovědnostní titul – pátrání po osobách

Doručenka – Kooperativa -Výzva k nahlášení škodné události

Doručenka – Kooperativa – Výzva k řešení již nahlášených škodných událostí

Doručenka – Poslanecká sněmovna – Výzva k nahlášení škodné události

Dokumenty předané na pojišťovně ČPP:

Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví

Škodní událost 2194008193

Výzva k nahlášení škodných událostí

Poslanecká sněmovna – Výzva k nahlášení škodných událostí

Identifikace poškozených, nejprve státní mocí ČR a následně OVM

Poslanecká sněmovna – Identifikace poškozených, nejprve státní mocí ČR a následně OVM

Odpovědnostní titul – pátrání po osobách

Doručenka – Kooperativa -Výzva k nahlášení škodné události

Doručenka – Kooperativa – Výzva k řešení již nahlášených škodných událostí

Doručenka – Poslanecká sněmovna – Výzva k nahlášení škodné události