Žaloba na určení identity MUSTR

Výzva NKÚ č. j. MSK 2-2024 ze dne 8.2.2024 s dodejkou

Podnět NKÚ ke kontrole bezdlužnosti a právoplatné státní příslušnosti ze dne 2.2.2024 s dodejkou a doručenkou

Trestní oznámení ze dne 2.2.2024 podané na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové dne 5.2.2024

Příkaz jménem republiky č. j. RNKS 175-2023 ze dne 31.12.2023

Zrušení všech nezákonných rozhodnutí osob vyloučených z rozhodování ze dne 19.12.2023

TO na německou policii pro mezinárodní podvod ze dne 21.12.2023 DE

Vyhlášení mobilizační pohotovosti ze dne 17.12.2023

Dekret jmenovací na post ministerského předsedy a vrchního velitele ozbrojených sil ze dne 17.12.2023

Notifikace osob vyloučených z rozhodování

Doručenky od osob vyloučených z rozhodování

Příkaz jménem republiky č. j. RNKS 173-2023 – osobám vyloučeným z rozhodování

Příkaz jménem republiky č. j. RNKS 174-2023 – KB

Doručenka od KB

KB – neoprávněné zrušení účtu věřitelů státu

Výzvy – Ministerstvo spravedlnosti a Městský soud v Bad Sackingenu

Dopis ze dne 6.11.2023 ve věci Výzva ke splnění zákonné povinnosti, adresovaný a doručený MS BS dne 8.11.2023

Dopis ze dne 6.11.2023 ve věci Výzva k zaplacení náhrady škody všem poškozeným, adresovaný a doručený MS v Praze prostřednictvím MS BS dne 8.11.2023

Doručenka MS Výzva k zaplacení náhrady škody všem poškozeným

Doručenky dlužníci, škůdci Výzva k zaplacení náhrady škody všem poškozeným

Doručenky provazující škůdce s poškozenými 21.11.2023

Nahlášení pojistných podvodů

Nahlášení pojistných podvodů Inter Risk prostřednictvím MS v Bad Sackingenu 20.9.2023

Nahlášení pojistných podvodů Kooperativa 14.9.2023

Nahlášení pojistných podvodů Generali 14.9.2023

Ostatní dokumenty

Pracovní smlouva občana ČSR Ing. Jana Macháčka č. 226968

Potvrzení pravosti pracovní smlouvy Ing. Jana Macháčka č. 226968

Vznesení nároku na náhradu škody vůči MS ČR podle československého zákona č. 58-1969 Sb.

Uznání identity a statutů občanů ČSR a LVČR a všech jejich nároků na náhradu škod Městským soudem v Bad Säckingenu

Dekret RNKS pro ČSR č. 7-2023 Sb. o sankcích za porušení či poškození záboru

Jmenovací dekret RNKS pro ČSR č. 8-2023 Sb. na ministerské posty do Prozatímní vlády ČSR

Zábor jménem republiky č. j. RNKS 20-2023

Vykázání ze záboru jménem republiky č. j. RNKS 21-2023

Žádost na AOK o potvrzení identity Ing. Jana Macháčka

Městský soud Bad Säckingen – Vyjádření k soudnímu poplatku

Výzva ke splnění zákonné povinnosti

Výpis z důchodového pojištění Ing. Jana Macháčka, občana ČSR, německého zaměstnance a věřitele státu

Průkaz sociálního pojištění Ing. Jana Macháčka

Nahlášená a nedořešená škodná událost ČPP 30.4.2019