Připravili jsme pro vás vzorové dokumenty pro jednání s OVM. Všechny dokumenty jsou vám k dispozici, stačí si je stáhnout a upravit ve Wordu dle vašich potřeb.

Výzva k písemnému provedení ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

Výzva k písemnému provedení ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

Argumentace při střetu s nezákonnou mocí OVM

Orgány veřejné moci České republiky nejsou oprávněny rozhodovat o právech a povinnostech občanů ČSFR.

Orgány veřejné moci České republiky jednají z pozice dlužníka a všichni občané ČSFR jsou jako LVČR jejich věřitelé.

Nikdo není oprávněn se vyjadřovat k notifikaci třetích osob.

Ke stažení jsou vám k dispozici dokumenty dokládající nedostatek kompetencí a státnosti na straně OMV ČR:

1. Aktiva LVČR – DE

2. Aktiva LVČR – CZ

3. Žádost o identifikaci občanů ČSFR – DE

4. Žádost o identifikaci občanů ČSFR – CZ

5. Oznámení o zápočtu – CZ

6. Oznámení o zápočtu – DE

7. Doklad o odeslání

8. Doručenka – potvrzení převzetí

9. Pas občana ČSSR – Ing. Jana Macháčka

10. Uznání nároku na náhradu škod – DE

11. Zápočet vzájemných pohledávek – DE

12. Zápočet vzájemných pohledávek – CZ

13. Okresní soud Šumperk 3 – Výzva k písemnému ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

14. Okresní soud Šumperk 3 – odpověď – Výzva k písemnému ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

Prohlášení občana ČSR

Prohlášení občana ČSR

Dekrety

Jmenovací dekret Rady NKS

Dekret 01/2022 Sb.

Dekret 02/2022 Sb.

Dekret 03/2022 Sb.

Dekret 04/2022 Sb.

Dekret 05/2022 Sb.

Dopisy za ČSR

Dopis vládě SRN – DE

Dopis vládě SRN – CZ

Dopis vládě Švýcarska – DE

Dopis vládě Švýcarska – CZ

Dopis vládě Rakouska – DE

Dopis vládě Rakouska – CZ

Výzva k prokázání vyvázaní se z československého státního občanství

MV výzva k prokázání vyvázaní se z občanství ČSR

Ministerstvo spravedlnosti odbor odškodňování

Předběžné projednání nároku na náhradu škody

Ministerstvo spravedlnosti – odbor odškodňování