Připravili jsme pro vás vzorové dokumenty pro jednání s OVM. Všechny dokumenty jsou vám k dispozici, stačí si je stáhnout a upravit ve Wordu dle vašich potřeb.

Dokumenty pro jednání se škůdci

ČPP – škodná událost číslo 2194008193

Vyrozumění o vyklizení bytu

Výpis z řízení 5C 196-98

Stav řízení 5C 196-98

Důkaz nesplněné zákonné povinnosti ČPP 15.5.2023

Průvodní dopis ke škodné události č. 2234011081

Formulář pro spolupoškozené občany ČSR a LVČR – připojení se ke škodné události č. 2234011081

Zápočet vzájemných pohledávek

Zápočet vzájemných pohledávek (dokument Word)

Podílový list občana Československé republiky a legitimního věřitele ČR

Vzory zápočtů vzájemných pohledávek

Celní úřad – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

IREKON v.o.s. – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

Policie ČR – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

Insolvence – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

Růnová v.o.s. – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

Policie ČR HK – jednostranný zápočet vzájemných pohledávek

Zábory

Česká advokátní komora – zábor

Česká národní banka – zábor

Česká podnikatelská pojišťovna a.s. – zábor

Česká správa sociálního zabezpečení – zábor

Finanční úřad pro hlavní město Prahu – zábor

Generali Česká pojišťovna a.s. – zábor

Kancelář Poslanecké sněmovny – zábor

Kancelář prezidenta republiky – zábor

Kancelář Senátu ČR – zábor

Ministerstvo dopravy – zábor

Ministerstvo financí ČR – zábor

Ministerstvo obrany – zábor

Ministerstvo průmyslu a obchodu – zábor

Ministerstvo spravedlnosti ČR – zábor

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – zábor

Ministerstvo vnitra ČR – zábor

Policejní prezidium ČR – zábor

Právnická fakulta – zábor

Úřad vlády ČR – zábor

Všeobecná zdravotní pojišťovna – zábor

Vykázání ze záboru

Vykázání ze záboru

Doručenky – vykázání ze záboru

Doručenka ČNB – zábor a vykázání ze záboru

Doručenka – Ministerstvo financí – zábor a vykázání ze záboru

Doručenka – Kancelář Poslanecké sněmovny – zábor a vykázání ze zábor

Výzva k anulaci nelegitimního trestního řízení a k propuštění občana ČSR a LVČR Petra Včeliše

Výzva k anulaci nelegitimního trestního řízení a k propuštění občana ČSR a LVČR Petra Včeliše

Doručenka k Výzvě k prokázání právoplatné státní příslušnosti s textovou zprávou Jiří Vacek 3. 4. 2023

Doručenka k Výzvě k anulaci nelegitimního trestního řízení a k propuštění občana ČSR a LVČR Petra Včeliše ze dne 7.4.2023

Výzva k prokázání právoplatné státní příslušnosti

ČSR – výzva k prokázání právoplatné státní příslušnosti

Výzva k prokázání právoplatné státní příslušnosti

Otevřený dopis a výzva zaměstnancům a komplicům korporací ČR a SR

Otevřený dopis a výzva zaměstnancům a komplicům korporací ČR a SR

Prohlášení občana ČSR

Prohlášení občana ČSR

Podílový list občana Československé republiky

Podílový list občana Československé republiky a legitimního věřitele ČR

Výzva k anulaci nelegitimních řízení a úhradě škod z důvodu úmyslně nesprávného ztotožnění

Výzva k anulaci nelegitimních řízení a úhradě škod z důvodu úmyslně nesprávného ztotožnění

Výzva k anulaci neplatné smlouvy a k vydání bezdůvodného obohacení

Výzva k anulaci neplatné smlouvy a k vydání bezdůvodného obohacení

Trestní oznámení na Generální prokuraturu v Karlsruhe

Trestní oznámení na Generální prokuraturu v Karlsruhe – DE

Trestní oznámení na Generální prokuraturu v Karlsruhe – CZ

Seznam spiklenců k trestnímu oznámení – DE

Seznam příloh k trestnímu oznámení – CZ

Seznam příloh k trestnímu oznámení – DE

Žádost na německý FÚ o dopočet škod a obestavení účtů dlužníků s doručenkou

Občanství ČSR – dokument

Výzva k písemnému provedení ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

Výzva k písemnému provedení ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

Argumentace při střetu s nezákonnou mocí OVM

Orgány veřejné moci České republiky nejsou oprávněny rozhodovat o právech a povinnostech občanů ČSFR.

Orgány veřejné moci České republiky jednají z pozice dlužníka a všichni občané ČSFR jsou jako LVČR jejich věřitelé.

Nikdo není oprávněn se vyjadřovat k notifikaci třetích osob.

Ke stažení jsou vám k dispozici dokumenty dokládající nedostatek kompetencí a státnosti na straně OMV ČR:

1. Aktiva LVČR – DE

2. Aktiva LVČR – CZ

3. Žádost o identifikaci občanů ČSFR – DE

4. Žádost o identifikaci občanů ČSFR – CZ

5. Oznámení o zápočtu – CZ

6. Oznámení o zápočtu – DE

7. Doklad o odeslání

8. Doručenka – potvrzení převzetí

9. Pas občana ČSSR – Ing. Jana Macháčka

10. Uznání nároku na náhradu škod – DE

11. Zápočet vzájemných pohledávek – DE

12. Zápočet vzájemných pohledávek – CZ

13. Okresní soud Šumperk 3 – Výzva k písemnému ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

14. Okresní soud Šumperk 3 – odpověď – Výzva k písemnému ztotožnění občanů ČSFR a LVČR

Dekrety

Jmenovací dekret Rady NKS

Dekret 01/2022 Sb.

Dekret 02/2022 Sb.

Dekret 03/2022 Sb.

Dekret 04/2022 Sb.

Dekret 05/2022 Sb.

Dekret 06/2023 Sb.

Dekret 07/2023 Sb.

Dekret 08/2023 Sb.

Příkazy RNKS

Příkaz jménem republiky RNKS 1/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 2/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 3/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 4/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 5/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 6/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 7/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 8/2023

Příkaz jménem republiky RNKS 9/2023

Dopisy za ČSR

Dopis vládě SRN – DE

Dopis vládě SRN – CZ

Dopis vládě Švýcarska – DE

Dopis vládě Švýcarska – CZ

Dopis vládě Rakouska – DE

Dopis vládě Rakouska – CZ

Výzva k prokázání vyvázaní se z československého státního občanství

MV výzva k prokázání vyvázaní se z občanství ČSR

Ministerstvo spravedlnosti odbor odškodňování

Předběžné projednání nároku na náhradu škody

Ministerstvo spravedlnosti – odbor odškodňování