PO VÍCE JAK PATNÁCTI LETECH SPATŘIL SVĚTLO SVĚTA DŮKAZ NEJVĚTŠÍHO PODVODU V DĚJINÁCH LIDSTVA, A ZASE ČEŠI MUSEJÍ MÍT NĚCO EXTRA !!!

Jedná se o podílový list LVČR, který vypovídá o tom, že dne 13.9.1994 byl Ing. Macháčkovi fízly a estébáky úmyslně zmařen pracovní poměr v Německu, aby byl později uměle vytvořen nedostatek kompetencí a státnosti na straně České republiky, za účelem beztrestného rozkradení státního majetku a majetků občanů ČR přes takzvané soudní exekutory, kteří žádnými exekutory ve skutečnosti nejsou !!! Nedostatek kompetencí chránil zločince před jejich obětmi, před nekompetentními policajty, a neexistoval žádný účinný opravný prostředek nebo obrana proti trestným činům vlastizrádců. Městský soud v Bad Säckingenu a Pracovní úřad v Lörrachu, potvrdily v březnu 2006 nejen právoplatnou identitu a status legitimního věřitele ČR, Ing. Jana Macháčka z Michalcovy 700 v Kostelci nad Orlicí, jako německého zaměstnance, poškozeného státní mocí ČR, ale zároveň potvrdily i status dalších poškozených, tedy českého národa, českého státu, německého zaměstnavatele, ale i Spolkové republiky Německo.

TENTO PODÍLOVÝ LIST POTVRDIL NÁSLEDUJÍCÍ FAKTA :

  1. Dne 13.9.1994 byl bez jakéhokoliv právního důvodu zadržen v ČR německý zaměstnanec, který měl už podepsanou od 8.9.1994 pracovní smlouvu č. 226968 s německým zaměstnavatelem, a tedy i se Spolkovou republikou Německo, a byl mu neoprávněně vysloven zákaz vycestování. Dne 13.9.1994 tedy čeští fízli a estébáci zcela plánovitě poškodili cizí stát, a co to znamená, ví každý !!!?
  2. Více jak dva roky byl Ing. Macháček neoprávněně omezován na svých právech a svobodách, než byl dne 15.10.1996 vynesen osvobozující rozsudek. Toho dne vznikl Ing. Macháčkovi zákonný nárok na náhradu škody, způsobené mu státní mocí ČR, a společnost mu byla dlužna náhradní pracovní poměr a škody způsobené nezákonným trestním stíháním !!!
  3. Devět týdnů po osvobozujícím rozsudku, dne 23.12.1996, provedli dlužníci, vlastizrádci, první neoprávněný zásah do registrů, a to zásahem do katastru nemovitostí na adrese věřitele státu, na Michalcově 700 v Kostelci nad Orlicí, čímž byla Ing. Macháčkovi zcizena identita proto, aby byl zákonný nárok na náhradu škody vznesen administrativně neexistující osobou, a MS ČR nemuselo kontaktovat další poškozené ohledně řešení škod.
  4. Dopisem ze dne 25.10.1997, adresovaným a doručeným Ministerstvu spravedlnosti ČR dne 5.11.1997, ve věci Předběžné projednání nároku na náhradu škody, vznesl Ing. Macháček zákonný nárok na náhradu škod poškozených podle pracovní smlouvy č. 226968. Zákonný nárok měl být ministerstvem projednán s poškozenými v zákonné šestiměsíční lhůtě, tedy do 5.5.1998, a zároveň měl být nárok v této lhůtě i řádně vypořádán. MS ČR bylo povinno kontaktovat zástupce SRN s tím, že je v ČR řešena škoda na straně SRN, německého zaměstnance a německého zaměstnavatele, čemuž se ministerstvo vyhnulo a jednoho z poškozených vyzvalo k občanskoprávnímu řízení o odškodné za pouhé pochybení policie, a to před Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou, který jako jeden z orgánů činných v trestním řízení, poškozeným škody způsobil. Z toho je patrné, že řízení 5 C 196/98 bylo nelegitimní, protože v něm rozhodoval škůdce o právech a povinnostech své oběti !!!
  5. Protože MS ČR nesplnilo do 5.5.1998 svou zákonnou povinnost vůči poškozeným, přišli všichni státní zaměstnanci o své kompetence a stát přestal plnit ochrannou funkci státu vůči obyvatelstvu ČR. Dnem 5.5.1998 se ze zákonů ČR staly zákony právně neúčinné, protože ve státě nebyl nikdo kompetentní k tomu, aby je mohl uplatňovat vůči obyvatelstvu. Všechna řízení po uvedeném datu, byla a jsou nelegitimní, a to včetně všech voleb. Každým řízením, iniciovaným, zahájeným a vedeným našimi dlužníky, byly způsobovány další a další škody legitimním věřitelům ČR a státu, nehledě na to, že každý dlužník LVČR v pravé podstatě poškozoval práva a zákony cizího státu, což byly malé soukromé války se SRN !!!
  6. Dne 26.10.2005, proběhlo před OS RK jednání, kde jest v protokolu zmíněno, že bude provedeno dožádání do SRN, zda by Ing. Macháček mohl na základě pracovní smlouvy č. 226968 v Německu pracovat, ale v dožádání nebyl uveden záměrně právní důvod, proč se soud ptá na jedenáct let starou pracovní smlouvu, aby Němci nepochopili, že jsou jedněmi z poškozených, a že se jejich zaměstnanec snaží v ČR bez jejich zastoupení dobrat se práv pro všechny LVČR !!! A tak dne 27.3.2006, Pracovní úřad v Lörrachu, prostřednictvím Městského soudu v Bad Säckingenu, potvrdil, že by Ing. Macháček mohl na základě smlouvy č. 226968 pracovat, čímž potvrdil nejen právoplatnou identitu Ing. Macháčka, ale i jeho status LVČR, a nároky na náhradu škod i všech dalších poškozených státní mocí ČR !!! A právě tyto dokumenty jsou podílovým listem všech LVČR !!!
  7. Jakmile dorazily citované dokumenty do ČR, mělo MS ČR kontaktovat všechny poškozené a jejich právního zástupce, Spolkovou republiku Německo s tím, aby byly dopočítány škody na straně LVČR, aby mohly být uhrazeny, a Ing. Macháčkovi, aby byl zajištěn náhradní pracovní poměr v Německu, za ten zmařený !!! K tomu nikdy nedošlo, a podílový list LVČR byl zablokován ve spise 5 C 196/98 druhým neoprávněným zásahem vlastizrádců do registru obyvatelstva tím, že byl Ing. Macháčkovi zrušen trvalý pobyt na Michalcově 700 v Kostelci nad Orlicí. Vlastizrádci z něho vyrobili úplně někoho jiného, aby se do spisu nemohl dostat. Proto také měl být Ing. Macháček zlikvidován, aby se v zahraničí nedozvěděli, jak jim čeští vlastizrádci podělali záda, a nabourali mezinárodní registr osob, čímž se dopustili mezinárodních teroristických útoků na všechny ostatní státy !!! A byli to zase Češi, kteří postavili všechno na hlavu, a všichni se tak stali neztotožnitelnými a právně bezbrannými !!!
  8. Protože šlo Ing. Macháčkovi skutečně o život, uchýlil se pod ochranu Německa. U soudu v Bad Säckingenu bylo po pěti letech vše skartováno, takže musela být podána žaloba na určení povinnosti Pracovního úřadu v Lörrachu, aby zaplatil Ing. Macháčkovi dávky v nezaměstnanosti podle pracovní smlouvy č. 226968, a to z pozice LVČR. Žaloba byla sice zamítnuta, ale právoplatná identita a status poškozeného státní mocí ČR, byly německými soudy potvrzeny. Na základě těchto dokumentů, požádal Ing. Macháček dne 8.10.2021 Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou o vydání podílového listu LVČR, a ten dne 26.10. 2021, obdržel.
  9. Co to znamená pro národy, český, moravský a slezský !!!? Že vlastizrádci jsou poraženi, jejich zákony od 5.5.1998 jsou neplatné a nevymahatelné, jejich opatření jsou neplatná a nevymahatelná, jejich interní předpisy jsou neplatné a nevymahatelné, pracovní smlouvy státních zaměstnanců jsou neplatné stejně, jako jejich pojistné smlouvy, že děti a jejich rodiče byli vydíráni a terorizováni nekompetentními osobami, které nejsou oprávněné ani se jmenovat a používat tituly, že podnikatelé a firmy podnikají neoprávněně a neodvádějí daně státu, ale výpalné vlastizrádcům za to, že na území ukradeném České republice, mohou žít a pracovat, že celá státní správa pobírala a pobírá neoprávněně platy, důchody a výsluhy za protistátní činnost, že na mezinárodní scéně vystupují za Českou republiku neoprávněné osoby, a že to, co bylo údajně zobchodováno, bylo ve skutečnosti ukradeno státu a národu !!! Máme však naději na to, dostat vše kradené zpátky do ČR, a do státní kasy, včetně důchodového fondu, abychom se mohli zase nadechnout a žít zase důstojně !!!

Podílový list LVČR a Spolkové republiky Německo

Mohlo by se vám také líbit:

1 komentář

  1. Tak krásná představa. Neumím si představit ten boj a zmar. Neskutečné, že to jeden člověk vydržel. Tolik let…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *