Máme tu první únorový den, zimní večery jsou dlouhé a tak se dnes společně podíváme na jednu „kauzu“, která se „táhne“ už druhým rokem. Je to takový „vzorový“ příklad toho, jak „pracují“ zcela nekompetentní orgány veřejné moci. Takže se v klidu posaďte, uvařte si dobrou kávu, nebo čaj, slabším jedincům a všem klientům společnosti J.O.Investment doporučujeme možná něco ostřejšího, a můžeme začít.

Potřebujete odstranit konkurenci? Nebo „jen“ někoho zlikvidovat? Není problém! V našich končinách na to máme léty prověřené specialisty! Třeba Zdendu, Borise, Jirku, Péťu, Lenku a mnoho dalších. Stačí, aby se jméno vaše, nebo vaší firmy, objevilo v notýsku někoho „vlivného“, nebo abyste nabízeli to, co druzí neumí, a můžete si být na 100% jistí, že o zbytek se už postarají „oni“. Mají léty ověřené scénáře, ověřené lidi a prověřené a spolehlivé postupy.

Ale začněme pěkně od začátku. Náš společník, legitimní věřitel ČR, pan Jakub Ortinský, se více jak deset let zajímá o obchodování na burze, tzv. Trading. A protože je to „kluk“ šikovný, dosahuje v této oblasti nadstandardních výsledků, které by mu mohl kdekdo závidět (a očividně závidí). Jednoho krásného dne, 2. března 2016, se rozhoduje založit společnost J.O.Investment s.r.o., která začíná podnikat dle § 15 ZISIF – Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním. Společnost J.O.Investment s.r.o. od počátku své činnosti vždy a včas plní své závazky vůči všem svým klientům a postupem času spravuje majetek cca 4000 klientů, v řádech několika miliard korun. A tady nám začíná problém, dámy a pánové. Česká republika není zase tak velké „pískoviště“, aby nám z něho někdo „bral“ miliardy! Nevadí, zkusíme to „po dobrém“ a spustíme jeden ze scénářů:

Fáze 1 – nabídka pomoci

Když už se vám tak pěkně daří, bylo „rozumné“ se o úspěch podělit! Do kanceláře společnosti J. O. Investment tak přichází pán, řekněme pan X, který panu Ortinskému nabízí pomoc při získání licence OCP (Obchodník s cennými papíry), kterou vydává ČNB. Je všeobecně známo, že naši „odborníci“ z ČNB mají s udělováním této licence značné problémy, protože roční zhodnocení nad 2% je „přeci jasný podvod“, a je potřeba mít peníze lidí pěkně pod kontrolou, tedy v bankách, a tak pan Ortinský souhlasil s tím, aby mu pan X připravil podklady, jakým způsobem si tuto „pomoc“ představuje. Z předložené „nabídky pomoci“ pak vyplynulo, že za tuto „pomoc“ bude pravidelně vybíráno „výpalné“. Jak asi tušíte, pan X, byl panem Ortinským poslán do patřičných míst. A pak tu máme i další skupiny a jednotlivce, kterým podnikání pana Ortinského není „po chuti“, ale o těch možná jindy.

Nepůjde to „po dobrém“, nevadí .. „Zdendo, Borisku, Péťo, Lenko!! Připravit na startovní čáru!“

Fáze 2 – příprava kauzy

Když už chcete „vyrobit zločince“, musíte se na to řádně připravit! A tak byl osloven jeden z našich dlužníků, FAÚ – Finanční analytický úřad, který je přímo podřízený dalšímu dlužníkovi, Ministerstvu financí a úkol zněl jasně: „Vyrobit ty správné důkazy“! (Od FAÚ je moc hezké, že na svých webových stránkách ve Výroční zprávě 2020 oficiálně přiznává, že napadá společnost svého věřitele, a to konkrétně na straně 22 až 23, a tím způsobuje škody značného rozsahu – děkujeme).

A pak tady máme našeho dalšího dlužníka, Ministerstvo vnitra. To je kapitola sama o sobě. Oni mají prostě neuvěřitelnou „smůlu“ při výběru znaleckých kanceláří, které jim vypracovávají ty „správné“ posudky pro ty „správné kauzy“. Většinou se obracejí na „Českou znaleckou a.s.“, ale tady už začínají být „odborníci“ značně profláknutí (opakovaně čelí návrhům na odebrání licence pro nedůvěryhodnost a účelovost posudků), a tak je potřeba využít jiných „spřátelených odborníků“. A zase takový pech! Pražská znalecká kancelář, která vypracovávala ten „správný“ posudek má velmi zvláštní minulost, napojení na offshore společnosti, napojení na investiční společnosti, de facto na konkurenci, atd., ALE, a to je z našeho pohledu důležité, nemá kompetence k vytváření posudků k dané problematice! Ale koho by to zajímalo, že? Když už to máme tak pěkně připravené, můžeme se pustit do další fáze.

Fáze 3 – zatčení, medializace a ochromení „zločince“

Nastává tedy to únorové úterý, 18.2.2020, kdy Policie ČR provádí razii v domě pana Ortinského a některých jeho obchodních partnerů a rodinných příslušníků, dochází k předběžnému zadržení a výslechům. Zároveň dochází k 40ti hodinové „návštěvě“ policejních složek ve společnosti J.O.Investment, a to bez účasti jediného vlastníka a jednatele, pana Jakuba Ortinského. Přítomna je pouze jeho sekretářka. V té době „Policie ČR“ odváží veškeré dokumenty, klientské smlouvy, účetní uzávěrky, smlouvy se společností Bloomberg, kde jsou vedeny investiční účty společnosti a všech klientů, ale i tzv. Tokeny, tedy klíče pro přístup k investičním účtům. Asi vás nepřekvapí, že „Policie ČR“ do dnešního dne nedodala panu Ortinskému seznam, kde by bylo uvedeno, co konkrétně policie zabavila, tedy přesný seznam všech dokumentů, počet listů, atd.. Druhý den, 19.2.2020, je „policií“ sděleno „předběžné obvinění“ a následují další výslechy. „Styčným důstojníkem“ je jmenován Zdeněk Hůrský a „dozorem“ (krytím celé operace) mnohokrát osvědčený Boris Havel. Následuje klasický mediální „výplach“, kde je pan Ortinský označován za novodobého „faraona“ finanční pyramidy, „kapitána“ investičního letadla a „loupežníka“ roku. Tímto zásahem „Policie ČR“, ale i dozorující státní zastupitelství ochromila do té doby bez problémů fungující společnost.

Fáze 4 – rozděl a panuj

Když už nám to tak pěkně jde, je potřeba se zbavit těch „dotěrných“ klientů. Je jich moc, uděláme si z nich rukojmí! Přes média jsme je řádně vyděsili, teď jim přidělíme jejich „pána“. A tak Obvodní soud pro Prahu 4, škůdce a dlužník LVČR, zastoupený Marií Kořbařovou, určuje 2.9.2020 zmocněnce pro nelegitimní řízení se svým věřitelem, panem Jakubem Ortinským. Všichni rukojmí (klienti J. O. Investment) se musí v této „kauze“ obracet pouze na ně. Jejich peníze už jsme zablokovali, tak je ještě „podojíme“ za „právní zastupování“! Tak, teď už máme všechno pěkně rozděleno, a můžeme pokračovat.

Fáze 5 – všechno jsme ti vzali a teď nám dokaž svoji nevinu

A tak se spouští taková ta „klasika“, kdy vyšetřovatelé organizují výslechy svědků na různých místech ve stejný čas tak, aby nemohl být právní zástupce „obviněných“ u všech výslechů. Vzhledem k tomu, že většina svědků poukazuje na to, že firma do zásahu Policie ČR fungovala bez problémů a své závazky vždy plnila včas, je potřeba do éteru tu a tam vypustit nějakou tu pohádku, třeba tu, „Kterak všichni obvinění do Ománu letěli“, nebo „Kterak Jakub Ortinský velkou sumu peněz do ciziny chtěl odeslat“, nebo tu 100% ověřenou „Kterak Martina Hromadu s kufrem plným peněz na hranicích s Rakouskem zadrželi“. Velká škoda, že pan Hůrský vynechal tu „O červené Karkulce“, ta je taky dobrá. Je „zvláštní“, že pan Hůrský zamítl vyšetřovací pokus, kdy pan Ortinský nabídl „Policii ČR“ nahlédnutí do investičního účtu pomocí tokenu, který Policie neoprávněně zadržela. Ono by pak vyšlo najevo, že tam finanční prostředky jsou a to přeci nemůžeme potřebovat! Pak tu máme chybějící smlouvu mezi společností J.O. Investment a společností Bloomberg, kterou policisté sice odvezli spolu s dalšími dokumenty ze sídla firmy, ale ve spisu prostě není (asi odletěla do Ománu dříve). Jeden ze zmocněnců si všímá chybějících stran ve spisu, ale to také nic neznamená! Všechno jsme ti vzali, není žádný soupis zabavených dokumentů, do spisu si dáme to, co potřebujeme, a teď nám prokaž nevinu! A tak se pan Ortinský obrátil na renomovanou znaleckou kancelář, absolutní špičku v ČR, která na rozdíl od „Pražské znalecké“ je kompetentní k vypracování znaleckého posudku v tomto oboru. Tento znalecký posudek obsahoval i poslední výpis investičního účtu. A světe div se! Z „paláce“ přišla zpráva od pana Zdeňka Hůrského, která tento posudek označila za podvodný, aniž by ho kdy viděl! Soudní znalec byl zpochybňován a zastrašován. Většina pánů tvrdí, že sice mají dvě koule, ale ani jedna z nich není křišťálová. Pan Hůrský to má očividně jinak. Pokud hledáte kvalitního jasnovidce, víte, kam se obrátit.

Fáze 6 – Houstone máme problém !!!

A tady nám nastává chyba „Matrixu“. Do celé „kauzy“ vstupuje legitimní věřitel ČR, Ing. Jan Macháček. Dne 30.6.2021 napadá celou tuto „kauzu“ u VSZ v Praze, a hned druhý den, 1.7.2021, i u „jasnovidce“ Zdeňka Hůrského v centrále NCOZ, na Policejním prezidiu a u NSZ v Brně. Všem těmto orgánům veřejné moci (OVM) jsou zaslány důkazy o tom, že z pozice dlužníka napadají svého věřitele, a že k těmto úkonům nemají žádné kompetence. OVM jsou vyzvány k ukončení této trestné činnosti a k uvedení právních a majetkových poměrů našich společníků do stavu před neoprávněnými zásahy. Zároveň jsou dne 8.7.2021 obesláni všichni zmocněnci a právní zástupce pana Ortinského. Následuje Výzva k vydání bezdůvodného obohacení, pocházejícího z protistátní trestné činnosti, odeslaná na NCOZ a VSZ v Praze dne 18.7.2021. Boris Havel a „jeho“ VSZ v Praze se snaží zbavit „horkého bramboru“ a tak 18.10.2021 podává žalobu na legitimní věřitele ČR, pana Jakuba Ortinského, Petra Šorfu, Martina Hromadu a Jitku Ortinskou, k notifikovanému škůdci a dlužníkovi – Městskému soudu v Praze. Čirou náhodou nedovoluje „obviněným“ nahlédnout do doplněného spisu a jejich žádost zamítá až po podání žaloby.

Fáze 7 – je třeba najít idiota

Nějak se mám to začíná rozpadat pod rukama, musíme vymyslet něco jiného, nějakou past! Výzvy, které jsme obdrželi od legitimního věřitele ČR jsme do spisu nedali, klienti od zmocněnců žádné informace nemají, a tak je potřeba najít mezi klienty někoho, kdo nám udělá službu! Než mu dojde, že je idiot, bude po všem. A tak se nám objevuje 25. 11. 2021 od jednoho z klientů, Mgr. Petra Hájka, Návrh na zahájení insolvenčního řízení. A čirou náhodou pan Hájek podává tento návrh v zastoupení JUDr. Miroslava Burgeta, jednoho ze zmocněnců, který byl legitimním věřitelem ČR, Ing. Janem Macháčkem, 8. 7. 2021 obeslán a notifikován. Pan Burget je asi přepracován, má toho moc a tak asi zapomněl, na co jsme ho upozornili. A tak 30. 11. 2021 proběhl telefonický rozhovor mezi legitimním věřitelem ČR, Ing. Janem Macháčkem a panem Miroslavem Burgetem. Pan Burget v něm byl opět informován o Uplatnění práv LVČR, které mu bylo odesláno 8. 7. 2021 do datové schránky. A světe div se! Pan Burget bohužel zprávy z datové schránky nečte a o LVČR nic neví! Pan Hájek a ostatní klienti pana Burgeta jsou jistě rádi, že je zastupuje člověk těchto „kvalit“. Hned druhý den, 1. 12. 2021, je na Městský soud v Praze zaslána Výzva k anulaci Návrhu na insolvenční řízení, podaného na společníka LVČR, společnost J. O. Investment s.r.o. Městský soud v Praze na tuto výzvu jaksi zapomněl a nezaložil ji do spisu, o zveřejnění na portálu justice.cz nemůže být ani řeč. Zároveň předvolal svého věřitele, pana Jakuba Ortinského, ke slyšení, které se má konat 8.2.2022. Celé toto „insolvenční řízení“ je past na klienty, kteří o LVČR nic nevědí. Pokud napadnou v tomto řízení společníka legitimního věřitele ČR, pana Jakuba Ortinského a jeho firmu J.O. Investment, přijdou tímto krokem o svůj vynucený podíl a stanou se tak dalšími dlužníky. A to je to, oč tu běží..

Všem klientům společnosti J. O. Investment, kteří dočetli až sem:

  1. Všichni jste společníky legitimního věřitele ČR, Ing. Jana Macháčka, na základě podílu, ze dne 4.12.2018, a tím pádem nejste způsobilí stát se účastníky žádného řízení, iniciovaného, zahájeného a vedeného orgány veřejné moci, které se státní mocí nemají vůbec nic společného !!!
  2. Žádný orgán veřejné moci nemá kompetence z pozice dlužníka napadat svého věřitele, tedy vás.
  3. Vzhledem k tomu, že na území ČR je právo nedobytné, požádali jsme 9. 12. 2021 Městský soud v Bad Säckingenu o právní zastoupení ve věci zákonného nároku na náhradu škod. Celé řízení je vedeno Městským soudem v Bad Säckingenu pod číslem jednacím 10 C 12/22. Všichni klienti společnosti J. O. Investment s.r.o. jsou jako společníci legitimního věřitele ČR účastníci tohoto řízení.
  4. Nezákonným zásahem OVM vám všem vznikla škoda značného rozsahu, kterou budeme po škůdcích požadovat uhradit.
  5. O dalších krocích budete informováni zde, případně přímo společností J. O. Investment s.r.o..

A když už jsou ty zimní večery tak dlouhé, připojujeme pár zajímavých odkazů:

Jiří Mazánek – „šéf“ NCOZ

Rozsudek nad plukovníkem Mazánkem

VYŠETŘOVATEL KAUZY PARKANOVÉ: REZIGNACI NECHYSTÁM

Soud osvobodil exministryni Parkanovou v kauze CASA. Vyšetřoval ji současný šéf policejní centrály

Justice bez lidskosti je pomsta. A mstí se mafie

Boris Havel – „dozorující státní zástupce“

Prý spravedlnost. Proč nikdo nestíhá zločiny státních zástupců

Žaluji…

Vrchní státní zástupce Boris Havel ve službách nespravedlnosti?!

Jan Urban Ústavnímu soudu – 25. 04. 2017

P. S. Velice se omlouváme, pokud jsme na někoho ze škůdců zapomněli. Můžeme to však napravit, kontaktujte nás a my vaše jméno doplníme do Seznamu vlastizrádců a jejich kompliců. Předem děkujeme za spolupráci.

P. P. S. Na druhou stranu chápeme, že vaše medializace vám není úplně příjemná a moc byste si přáli, aby vaše „dobré skutky“ nebyly po zásluze „odměněny“. Nic si z toho nedělejte, takovýchto „pseudokauz“ je mnoho a jména všech škůdců budeme postupně doplňovat. Nejen pro všechny občany ČR, vaše legitimní věřitele, ale i pro naše partnery v SRN a pro Švýcarskou generální prokuraturu. Odměna vás nemine!

Mohlo by se vám také líbit:

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *