Dne 4. 2. 2022 proběhla jednání mezi zástupci legitimních věřitelů ČR na pojišťovnách Kooperativa a ČPP.

Co jsme vlastně přijeli řešit na pojišťovny ?

To, že jejich pojistníci od roku 1996 jako orgány veřejné moci škodí legitimním věřitelům České republiky, aniž by jim pojišťovny v protistátní činnosti zabránily zrušením jejich pojistných smluv a úhradou všech škod na straně poškozených.

Co od pojišťoven požadujeme?

  1. Požadujeme čísla škodných událostí, které pojišťovny v minulosti řádně neřešily, čímž škůdcům umožnily škodit dál poškozeným, tedy jejich obětem. Na Kooperativě to budou čísla třech nahlášených škodných událostí. První číslo musí poskytnout likvidátorka, Ing. Jana Dostálová, druhé musí poskytnout ombudsman pojišťovny, Ing. Pavel Hrabal, a třetí bude číslo škodné události, která byla nahlášena dne 14.1.2019 za všechny naše společníky na pobočce v Přerově.
  2. Požadujeme sepsání zápisu o tom, že společníci Ing. Macháčka nárokují řešení již nahlášených škodných událostí a hmotné spoluodpovědnosti pojišťoven a jejich pojistníků, tentokrát však na základě správné identifikace poškozených, a že tímto legitimní věřitelé ČR vstupují do řízení jako poškození.
  3. Požadujeme, aby pojišťovny zajistily, aby jejich pojistníci uvedli právní a majetkové poměry poškozených do stavu před jejich neoprávněnými zásahy, což znamená, aby vrátili vše, co nakradli, a uhradili škody s 26% ročním úrokem.
  4. Požadujeme, aby nám pojišťovny vydaly v kopiích všechny důležité důkazy a dokumenty, které Ing. Macháček a jeho společníci poskytli pojišťovnám jako podklady pro řešení škodných událostí. Pojišťovny si udělaly například kopie osobních dokladů poškozených, mezi nimiž byla i kopie občanského průkazu Ing. Macháčka s právoplatnou adresou legitimního věřitele ČR na Michalcově 700 v Kostelci nad Orlicí.
  5. Požadujeme složení zálohy na úhradu všech škod na účet pana Hrdličky, a to z důvodu pětileté prodlevy v řešení škodných událostí, tedy z důvodu pětileté nečinnosti.
  6. Požadujeme, aby likvidátoři pojišťoven kontaktovali prostřednictvím Městského soudu v Bad Säckingenu poškozené na německé straně, Ing. Jana Macháčka, jako německého zaměstnance, rodinu Mannino jako německého zaměstnavatele, finanční úřad v Bad Säckingenu, a Policejní prezidium ve Freiburgu (s náklady na ochranu Ing. Macháčka). Na německé straně bylo zahájeno řízení ve věci zastupování LVČR ohledně náhrady škod, pod č.j. 10 C 12/22. Požadujeme okamžitou úhradu nákladů, spojených s pobytem Ing. Macháčka na území Spolkové republiky Německo, a to, od 28.8.2019 do vyřešení škodných událostí.
  7. Požadujeme vydání podílových listů legitimních věřitelů ČR (Prohlášení o spolupodílnictví), veškeré listiny, německé i české, všechen majetek a hotovost, zkrátka všechno, co bylo zcizeno škůdci, pojistníky pojišťoven, z bytu Ing. Macháčka na Mírové 1537 v Rychnově nad Kněžnou.
  8. Požadujeme po likvidátorech pojišťoven anulaci zákonů a opatření, které vytvořili, jako nedořešení škůdci, pojistníci jejich pojišťoven. Likvidátoři jsou povinni zajistit stopstav u všech škůdců do vyřešení škodných událostí a úhrady škod. Nahlášení škůdci nedisponují žádnými právy, dál poškozovat své oběti.
Hlášení škodných událostí – 1. díl
Hlášení škodných událostí – 2. díl
Hlášení škodných událostí – 3. díl

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *