Příkladem takového selhání, „státu“, je příběh rodin Vajglových a Křížových z Brné u Potštejna. V příspěvku s názvem, Proč nebyly volby do poslanecké sněmovny 2017 platné?, jste si určitě všimli obálky s hlasovacími lístky, adresovanou na jméno Věra Křížová, Brná 46,517 43 Potštejn. Jedná se o dceru manželů Vajglových, kterým byla v roce 2012 ukradena firmou Long Credit s.r.o. vlastnická práva k domu s č. p. 46 na Brné. Spolu s vlastnickými právy, jim byla ukradena i občanská práva, používat na této adrese adresy trvalého pobytu a doručovací, protože zde nemají ani nájemní smlouvu s majitelem zapsaným v katastru nemovitostí, tedy se zlodějem. Obě rodiny nemají od doby katastrálním úřadem neoprávněně povoleného vkladu vlastnických práv ani „platné doklady“, a staly se tak právně bezbranné. Jako důkaz přikládáme výpis z katastru nemovitostí. Dalším příkladem je případ Ing. Jana Macháčka, legitimního věřitele ČR, původem z Kostelce nad Orlicí, kterému byla občanská práva zcizena dnem 23.12.1996. Ing. Macháček byl obviněn dne 13.9.1994 z podvodu ve vykonstruovaném trestním řízení, které

trvalo až do 15.10.1996, kdy byl zproštěn obžaloby, a vznikl mu zákonný nárok

na náhradu škody, která mu nezákonným řízením vznikla. Aby mu stát nemusel vůbec zaplatit, na tu dobu velkou náhradu škody, bylo katastrálním úřadem umožněno jeho bratrovi, aby provedl vklad vlastnických práv k domu na adrese Michalcova 700 v Kostelci nad Orlicí, na základě absolutně neplatné darovací smlouvy, aniž by bylo vypořádáno jeho právo trvalého pobytu na uvedené adrese. Spolu s krádeží vlastnických práv byla Ing. Macháčkovi zcizena i občanská práva. Ing. Macháček nyní disponuje pouze právy legitimního věřitele státu, a nikoliv právy občanskými.

Může ještě někdo tvrdit, že stát zaručuje všem svým občanům stejná práva, a že tedy plní svou funkci právního státu? Aby i volby byly platné, musí všichni občané disponovat stejnými občanskými právy. Stát, který nechrání své občany, není právním státem, ale totalitním režimem a občané nedisponují funkčními občanskými právy. Z toho vyplývá, že občané volili vždy neoprávněně, a jejich hlasy byly a jsou neplatné. Nejlepším otrokem je ten, kdo neví, že je otrok. A to jsme si všichni mysleli, že se komunisté vzdali své moci, a že jsme svobodní. Proto nemohli být nikdy postaveni mimo zákon a dále tahali za nitky. Napadlo by někdy někoho, že “pouhými“ neoprávněnými zásahy do katastru

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *