Proč jsou všechna řízení na území České republiky zatížena neodstranitelnými vadami řízení, které nedovolují řízení ani iniciovat, ani zahájit, ani vést, jako legitimní řízení?

Existují čtyři právní důvody nedostatku kompetencí a pravomocí na straně orgánů veřejné moci, a ty jsou následující:

  1. Od 23.12.1996 jsou všichni občané ČR neztotožnitelní podle registrů, které vlastizrádci nabourali, a nikdo tedy není od onoho data k ničemu oprávněn. Registry do současnosti nebyly opraveny. Důkazem je výpis z katastru nemovitostí na adrese Michalcova 700 v Kostelci nad Orlicí, kde nenajdete jako majitele nebo spolumajitele domu s číslem popisným legitimního věřitele ČR, Ing. Jana Macháčka.
  2. Dne 23.12.1996 se z orgánů státní moci staly orgány veřejné moci, aniž by existoval jakýkoliv zákon, který by umožňoval přechod nebo převod pravomocí z orgánů státní moci na orgány veřejné moci.
  3. Od 5.5.1998 jednaly orgány veřejné moci z pozice dlužníků legitimních věřitelů ČR, a jednaly tak nad rámec nesplněné zákonné povinnosti vůči svým věřitelům.
  4. Od 15.1.2017 jednají orgány veřejné moci z pozice, pojišťovnám nahlášených a nedořešených škůdců. Toho dne byla na pojišťovnu Kooperativa nahlášena škodná událost, která dostala č. 4174006037, a měla ji řešit likvidátorka Vienna Insurance Group, Ing. Jana Dostálová. Škody způsobily legitimnímu věřiteli ČR orgány veřejné moci a jejich komplici. Aby se pojišťovna vyhnula řešení škodné události, opomněla při identifikaci poškozených a škůdců zohlednit jejich statuty věřitelů a dlužníků. Protože nebyli LVČR identifikováni jako poškození, nebylo žádné řízení o náhradu škody ani zahájeno, a tedy ani ukončeno.

Z uvedených důvodů je patrné, že všechna řízení na území České republiky, trpí od 23.12.1996 neodstranitelnými vadami řízení, a to, nedostatkem kompetencí a pravomocí na straně orgánů veřejné moci, nedostatkem věcné a místní příslušnosti, a nedostatkem aktivní a pasivní věcné legitimace. Samozřejmě, že jsou dlužníci vůči svým věřitelům i podjatí. Nikdo z neztotožnitelných osob není tím pádem způsobilým stát se účastníkem jakéhokoliv řízení, a právo je tak nedobytné.

K tomu je nutno uvést, že dne 24.3.2006 vydal Městský soud v Bad Säckingenu podílový list LVČR pod obchodním číslem 1 AR 2/06, který měli naši dlužníci tehdy proplatit. K tomu však nikdy nedošlo, protože nám byly podílové listy orgány veřejné moci ukradeny, abychom nemohli po ministerstvu spravedlnosti požadovat jejich proplacení.

Dne 4.12.2018 vytvořil Ing. Macháček pro všechny občany ČR korunové podíly, které nechal zaregistrovat na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně, na Vrchním státní zastupitelství v Praze, a na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, kam zaslal Prohlášení o vynuceném spolupodílnictví.

Nyní jsou všichni škůdci, kteří zabránili v proplacení podílových listů ministerstvem spravedlnosti, povinni proplatit legitimním věřitelům ČR všechny podílové listy, a následně vrátit poškozeným vše co jim bylo ukradeno a uhradit i všechny škody.

Schéma nezákonného stavu na území ČR

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *