Jak vznikl nedostatek kompetencí, pravomocí a státnosti na straně České republiky ? Jak došlo k anarchii ve státní správě ? Proč jsou veškeré volby a zákony neztotožnitelných neplatné ? Proč jsou všechny strany a všechna hnutí nelegitimní ? Proč jsou i všechny mezinárodní smlouvy neplatné, a to i ty s farmaceutickými firmami ?

Dne 15.10.1996 bylo Krajským soudem v Hradci Králové zrušeno nezákonné rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a Ing. Macháčkovi vznikl zákonný nárok na náhradu škody podle zákona č. 58/1969 Sb.. Protože škody vznikly českému občanovi, zaměstnanému v Německu, musela by být k řešení škod přizvána i poškozená německá strana. Aby Němci nemuseli být přizváni k řešení škod, protože šlo evidentně o mezinárodní konflikt, vlastizrádci se rozhodli ze všech občanů ČR vyrobit neztotožnitelné osoby, a tedy i neztotožnitelné dlužníky věřitelů ČR.

Dne 23.12.1996, tedy 9 týdnů po vzniku zákonného nároku, byl vlastizrádci proveden první neoprávněný zásah do registrů, a to, do katastru nemovitostí na adrese Michalcova 700 v Kostelci nad Orlicí, a z Ing. Macháčka byl vyroben administrativně neexistující, a tím pádem i právně bezbranný a neztotožnitelný věřitel ČR. Z jeho dlužníků se tak stali neztotožnitelní dlužníci, kteří nedisponovali nejen občanskými právy, ale nebyli také nikomu ničím povinováni. Tím okamžikem se stalo právo v ČR nedobytné, protože nebyl mezi neztotožnitelnými nikdo k ničemu oprávněn, tedy ani k tomu, aby mohl vůči ostatním neztotožnitelným uplatňovat jakékoliv zákony, jakákoliv opatření, jakákoliv nařízení, zkrátka, aby byl oprávněn jednat za Českou republiku a jejím jménem. Protože není moc neztotožnitelných legitimní, došlo k anarchii ve státní správě, a orgány státní moci byly přejmenovány bez jakéhokoliv právního důvodu na orgány veřejné moci. Obyvatelstvo bylo nuceno nezákonnou mocí dodržovat její nezákonná rozhodnutí, tedy plnit z neplatných právních úkonů, a tak je tomu do současné doby. Česká republika přišla dnem 23.12.1996 o své kompetentní úředníky, a ti neztotožnitelní nejsou oprávněni používat jakékoliv registry, kohokoliv ztotožňovat, nosit uniformy, schovávat se za služební čísla, jezdit auty, která byla ukradena Policii ČR, nosit zbraň, vydávat se za oprávněné jednat za Českou republiku a jejím jménem, vyzývat k uposlechnutí výzvy jménem zákona, prokazovat se různými průkazy a odznaky, uplatňovat vůči obyvatelstvu jakékoliv zákony a vynucovat si poslušnost obyvatelstva.

Neztotožnitelní, vydávající se za státní úředníky, nejsou oprávnění uplatňovat vůči obyvatelstvu jakékoliv zákony, ať už trestní řád, občanský soudní řád, školský zákon, exekuční nebo insolvenční zákon, zákon o soudech a soudcích, zákon o státním zastupitelství, zákon o policii, občanský zákoník, daňový řád, ústavu, atd.. Problém je ale v tom, že neztotožnitelní, vydávající se za státní a vládní úředníky, nebyli a nejsou nic povinni. Nejsou povinni plnit žádné zákonné povinnosti, nejsou povinni nikoho řádně ztotožnit, nejsou povinni vůbec nic, tedy ani přizvat v případě legitimních věřitelů ČR Spolkovou republiku Německo k řešení škod. Proto nebyl zákonný nárok Ing. Macháčka na náhradu škody řádně řešen. Protože za Českou republiku nebyl nikdo z dlužníků oprávněn jednat, suplujeme nyní zákonnou povinnost za stát tím, že jsme podali žádost k Městskému soudu v Bad Säckingenu o zastoupení ve věci náhrady škod na straně LVČR. Nyní jsou Němci povinni zastupovat své obchodní partnery, tedy LVČR ve všech záležitostech náhrad škod, a naši dlužníci, vlastizrádci a jejich komplici, jsou povinni všechny škody zaplatit.

Zrušení nezákonného rozhodnutí

Žádné kompetence

Nedostatek kompetencí na straně ČR

Žádost o právní zastoupení CZ

Žádost o právní zastoupení DE

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *