Každý občan České republiky se zcela jistě v minulosti setkal se situací, kdy mu bylo podezřelé, že s ním, nebo s někým jiným, dělají úředníci, soudci, policisté, exekutoři a ostatní, co chtějí, i přes naše občanská a lidská práva. Ať jste se bránili, jak jste chtěli, pořád to k ničemu nevedlo, a vaše práva byla nedobytná. Všimněte si, co lidí kolem vás svůj boj za spravedlnost vzdalo, když viděli, jak je s nimi úřady zameteno, navzdory zákonům, které pokládají za platné a účinné. Lidé rezignovali, a situaci prostě přijali jako nezměnitelnou. Rezignace znamená, přijetí nezákonnosti za „právní řád“. Raději budu poslouchat, třebaže zločince, než abych s nimi měl nějaké problémy.

Zamysleli jste se někdy nad tím, za jakých okolností je člověk nejlépe manipulovatelný? Na jakém principu byl založen otrokářský systém? Otroci nemají žádné práva, a i kdyby se postavili na hlavu, dosáhnou maximálně nějakých výsad, když půjdou na ruku svým otrokářům, ale žádná práva přesto nikdy nezískají. Strach, chudoba a poslušnost, to dělá z lidí otroky každého zločinného systému.

A tak je tomu i u nás v Čechách. Aniž by si toho obyčejní lidé všimli, z demokratického právního státu, vytvořili vlastizrádci v roce 1998 skrytou totalitu s ochromeným právním systémem, tedy „stát otrokářský“. Jak jste se již dočetli na našich stránkách, dnem 5.5.1998 ztratila Česká republika svou státnost. Došlo k obdobné situaci, jako s ukradenou firmou, pod jejíž vlajkou se prostě jede dál. České republice, a tedy i nám, občanům, byl tehdy ukraden stát. Toho dne, se z nás občanů stali otroci. Byla to Česká republika, která nám zaručovala občanská a lidská práva, zakotvená v naší ústavě, ale zločinný systém naše práva neuznává. Ti otroci, kteří získali výsady, sedět na postech, kde v právním státě sedávají státní úředníci, mají za úkol vynutit si naši poslušnost za každou cenu, abychom přijímali jejich nezákonnost, jako právoplatnou zákonnost. Každý stát funguje z daní pracujícího lidu, a u nás je to nastaveno tak, že neodevzdáváme daně České republice, ale výpalné otrokářům za to, že na jimi ukradeném území můžeme žít a pracovat. Občan, který neví, že se stal něčím otrokem, bez funkčních občanských práv, je pak vyzýván svými staršími otrokáři, vydávajícími se za zákonodárce, aby si ve volbách zvolil své nové otrokáře. Otrokářský systém vyhovuje a slouží jen otrokářům a jejich vyvoleným, ale otrokům nikoliv! Všichni jsme si přáli žít a pracovat ve spravedlivém právním státě a zaslepila nás euforie z nově nabyté „svobody“ v roce 1989. Jako obyčejní otroci, jsme si neuměli dát do souvislostí signály nespravedlnosti, které následně přicházely odevšad, ale ti, co se cítí být občany České republiky, a chtějí opět žít v právním státě, by si měli uvědomit své postavení „daňových poplatníků“ a tvůrců hodnot. „Daňoví poplatníci“ jsou těmi, z jejichž peněz jsou placeni „státní úředníci“. Přidejte se k nám, a vezmeme si zpátky to, co patří nám a dalším generacím, náš stát a naši vlast!

Mohlo by se vám také líbit:

1 komentář

  1. V kontextu událostí po Vítězném únoru 2022 a situaci na východě, mám morální problém státu platit daně a jiné odvody. Nemohu přece vědomě podporovat finančně to, že vláda vystavuje náš národ nebezpečí války. Nemohu finančně přispívat na nesmyslné posilování zla. Tohle je můj občanský protest.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *