Důkaz neplatnosti všech voleb konaných od 23.12.1996

TADY MÁTE DŮKAZY NEOPRÁVNĚNÝCH ZÁSAHŮ VLASTIZRÁDCŮ DO MEZINÁRODNÍHO REGISTRU OSOB, A TEDY I NEPLATNOSTI VOLEB V ROCE 2017 A TÍM PÁDEM I V ROCE 2021 !!! Jak mohlo dojít ke změně z Macháčka z Michalcovy 700 v Kostelci nad Orlicí, na Macháčka z Mírové 1537 v Rychnově nad Kněžnou, a dnes je veden neoprávněně v …

HRDINA JE V BOJI VŽDY OSAMOCENÝ !!!

O jednom takovém hrdinovi vám musím napsat, protože jeho interpelace vůči tehdejšímu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, je stěžejním důkazem toho, že všichni dlužníci jednají od 5.5.1998 bez potřebných kompetencí vůči všemu obyvatelstvu České republiky, že rozhodují neoprávněně o občanských právech a občanskoprávních povinnostech občanů ČR, vyrábějí neoprávněně zákony dlužníků, které nutí občany přijímat jako právoplatné …